วิธีการเล่นของกีฬาเปตอง ทางเข้า SBO

ทางเข้า SBO
ทางเข้า SBO

ลูกเปตอง

ผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทางเข้า SBO ทำการเสี่ยงทายเป็นผู้ชนะหรือได้คะแนนจากเกมที่แล้วจะเป็นผู้ที่โยนเป้าเพื่อเริ่มการแข่งขัน และโยนลูกเปตองลูกแรก

– ห้ามผู้เล่นใช้เครื่องมือในการช่วยเหลือใดๆหรือการขีดเส้นบนพื้นสนามที่เป็นรอยตกของลูกเปตองในขณะโยนเพื่อที่จะเป็นจุดในการสังเกตให้ผู้เล่นฝ่ายตนเองโยนได้ง่ายขึ้นและไม่อนุญาตให้ผู้เล่นที่ถือลูกเปตองหรือสิ่งอื่นในมือข้างใดข้างหนึ่งในขณะที่โยนลูกเปตองเป็นคนสุดท้ายที่เหลือ แต่มีข้อยกเว้นในการถือคือ ผ้าเช็ดมือ Continue reading “วิธีการเล่นของกีฬาเปตอง ทางเข้า SBO”

กติกาของการเล่นกีฬาเปตอง ทางเข้า SBOBET

ทางเข้า SBOBET
ทางเข้า SBOBET

กติกาของการเล่นกีฬาเปตอง

สนามการเล่น สภาพสนามที่นิยมใช้ในการเล่นผิวของสนามต้องมีความเรียบ ทางเข้า SBOBET เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีความความยาว 15 เมตร และด้านกว้าง 4 เมตร พื้นของสนามควรเป็น ดิน ลูกรัง เป็นต้น พื้นไม้ คอนกรีตและพื้นหญ้าไม่เหมาะที่จัดการแข่งขันหรือการเล่นของกีฬาเปตอง
อุปกรณ์ของการเล่นเปตอง Continue reading “กติกาของการเล่นกีฬาเปตอง ทางเข้า SBOBET”

มารยาท กีฬา เปตอง ทางเข้า SBO

ทางเข้า SBO
ทางเข้า SBO

มารยาทที่ดีในการเล่นกีฬาเปตอง ทางเข้า SBO

มารยาทที่ดีในการเล่นกีฬาเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการเล่นกีฬา ทางเข้า SBO เพื่อสร้างบุคลิกภาพที่ดีต่อตนเอง และผู้อื่นในกีฬาเปตองก็เช่นกัน ผู้เล่นและผู้ชมจึงต้องมีมายาทที่ดีในการเล่นและการรับชมเพื่อภาพที่สวยงามและต้องรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยด้วย เพราะนี่ก็คือมารยาทที่ดีอย่างหนึ่ง

1.จะต้องแสดงความยินดีและกล่าวคำชื่นชมต่อผู้เล่นที่เล่นได้ดี ทางเข้า SBO

2.จะต้องเป็นนักกีฬาที่ดีเล่นด้วยความสุภาพเรียบร้อย และต้องมีน้ำใจนักกีฬาที่ดี

3.ผู้เล่นจะต้องไม่หยิบอุปกรณ์ของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ทางเข้า SBOBET มือถือ

4.จะต้องไม่ทำการทดลองลูกในสนามเด็ดขาด

5.เมื่อเล่นได้คะแนนหรือเสียคะแนนจะต้องไม่ดีใจและเสียใจจนเกินไป ทางเข้า SBO

6.หากผู้เล่นกระทำผิดอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจต้องกล่าวคำขอโทษทุกครั้ง

.7การแต่งกายจะต้องสุภาพเรียบร้อยตามกฏกติกา

8.ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตามกฏกติกาอย่างเคร่งครัด ทางเข้า SBOBET

9.จะต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อการฝึกซ้อมเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองและทีม ทางเข้า SBO

10.เมื่อฝึกซ้อมหรือทำการแข่งขันเสร็จแล้วจะต้องเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

11.ปรบมือแสดงความยินดีเมื่อผู้เล่นคนอื่นเล่นได้ดี สมัคร SBOBET

12.ไม่ขว้างปาสิ่งของลงในสนาม

13.ปรบมือเมื่อผู้ตัดสินและผู้เล่นลงสู่สนามเพื่อเป็นการให้กำลังใจ

14.ไม่แสดงอาการยั่วยุให้เกิดความแตกแยก ทางเข้า SBO

15.ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ