การเล่น SBOBET อย่างถูกวิธี สำหรับกติกากีฬา “ซอฟต์บอล”

SBOBET
SBOBET

กติกาการเล่น SBOBET อย่างถูกวิธีในกีฬาซอฟต์บอล

ช่วงที่ 7 หัวข้อที่เราจะกล่าวถึงในช่วงนี้คือ SBOBET

– การเล่นที่เป็นอันตราย (in jeopardy)

– ส่วนในของสนาม (infield)

– ลูกลอยในแดนหน้า (infield fly)

– การเล่นที่เป็นอันตราย (in jeopardy) หมายถึง SBOBET การเล่นที่เสี่ยง ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้เล่นฝ่ายรุกได้และอาจจะถูกทำให้ออก

– ส่วนในของสนาม (infield) หมายถึง พนันบอลออนไลน์ เขตแดนหน้าของสนาม นั่นคือบริเวณสนามเล่นที่อยู่ภายในเขตสี่เหลี่ยมที่ล้อมรอบด้วยเส้นแนวเบสทั้งสี่

– ลูกลอยในแดนหน้า (infield fly) หมายถึง ลูกบอลที่ดีลอยโด่งขึ้นในบริเวณแดหน้า (ไม่รวมลูกบอลที่พุ่งโด่งหรือกระทบแล้วโด่ง) ที่คาดว่าผู้เล่นในแดนหน้าจะรับลูกบอล SBOBET ได้อย่างง่ายเมื่อมีผู้เล่นฝ่ายรุกอยู่เบสที่ 1 และ 2 หรือจะเบสที่1,เบสที่2 และเบสที่ 3 ก็ตาม โดยที่ผู้เล่นฝ่ายรุกต้องออกไม่เกิน2 คน ส่วน pitcher ,catcher หรือผู้เล่นแดนนอก ถ้าเข้ามาอยู่ในแดนหน้า ให้พิจารณาว่าเล่นลูกลอยในแดนหน้า

** หมายเหตุ ถ้าเห็นว่าเป็นลูกลอยในแดนหน้าอย่างที่กล่าวมาแล้ว ผู้ตัดสินต้องขานในทันทีว่า “ลูกลอย ผู้ตีออก” (infield fly the batter out) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้วิ่งฝ่ายรุกที่จะไม่ทำให้ถูกออก ถ้าลูกบอลอยู่ใกล้กับเส้นระหว่างเบส ทางเข้า SBOBET โดยที่ผู้ตัดสินจะขานทันทีว่า “ ลอย – ผู้ตีออก – ถ้าเป็นลูกดี” (infield fly batter is out if fair) เกมคงยังดำเนินต่อ โดยที่ผู้วิ่งฝ่ายรุกวิ่งต่อไปข้างหน้าได้แต่เสี่ยงต่อการรับลูกหรือแตะตัว ซึ่งจะต้องออกหลังจากผู้รักสัมผัสกับลูกบอลเช่นเดียวกับลูกบอลลอยอื่นๆ และถ้าเป็นลูกฟาวล์การแข่งขันก็ยังดำเนินต่อเหมือนลูกฟาวล์อื่นๆเช่นกัน

กติกา SBOBET การเล่นกีฬาซอฟต์บอล

ช่วงที่ 8 หัวข้อที่เราจะกล่าวถึงในช่วงนี้คือ

– รอบการแข่งขัน (inning)

– การรบกวน (interference)

– การแตะที่ถูกกติกา (legal touch)

– การรับลูกที่ถูกกติกา (legally caught ball)

– ลุกพุ่ง (line drive)

– ทีมรุก (offensive team)

– การส่งลูก (pass ball)

– รอบการแข่งขัน (inning) หมายถึง SBO การผลัดกันเป็นทีมฝ่ายรุกและทีมฝ่ายรับทีมละ 1 ครั้ง โดยที่ผลัดจากทีมฝ่ายรับมาเป็นทีมฝ่ายรุกเมื่อสามารถทำให้ทีมฝ่ายรุกออกได้ 3 คน

– การรบกวน (interference) หมายถึง SBOBET การกระทำการแสดงออกของผู้เล่นฝ่ายรุก หรือสมาชิกของทีมพยายามขัดขวาง กำบัง หรือทำให้ฝ่ายรับหยุดชะงัก ซึ่งอาจเป็นผลทำให้เกิดการสับสนในการเล่นได้

– การแตะที่ถูกกติกา (legal touch) การแตะโดยถูกต้อง เนื่องจากผู้วิ่งที่ไม่ได้แตะเบส แล้วผู้รับเองใช้ลูกบอลหรือมือข้างที่ถือบอลอยู่มาแตะตัว กรณีแบบนี้จะไม่ถือว่าเป็นการแตะที่ถูกต้อง ถ้าลูกบอลหลุดมือหลังจากแตะตัวแล้วโดยที่ผู้รับนั้นทำลูกบอลหลุดมือเอง นอกจากผู้วิ่งนั้นเป็นผู้ปัดลูกหลุด

– การรับลูกที่ถูกกติกา (legally caught ball) หมายถึง SBOBET การรับลูกจากการตี การขว้างลูก ที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อื่นนอกจากถุงมือที่สวมใส่ตามกติกากำหนด เช่น หมวก,กระเป๋า,หน้ากาก,สิ่งป้องกัน หรือส่วนอื่นๆของเครื่องแต่งกาย ซึ่งการรับลูกบอลนั้นจะต้องรับด้วยมือข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้

– ลูกพุ่ง (line drive) หมายถึง ลูกบอลที่ถูกตีอย่างแรงรวดเร็วและพุ่งในทิศทางตรงเข้าสู่สนาม

– ทีมรุก (offensive team) หมายถึง ทีมที่เป็นฝ่ายตี

– การส่งลูก (pass ball) หมายถึง sbobeth.com การส่งบอลที่ถูกต้องตามที่กติกากำหนด และผู้รับสามารถที่จะรับไว้โดยง่ายด้วย