กติกาของการเล่นกีฬาเปตอง ทางเข้า SBOBET

ทางเข้า SBOBET
ทางเข้า SBOBET

กติกาของการเล่นกีฬาเปตอง

สนามการเล่น สภาพสนามที่นิยมใช้ในการเล่นผิวของสนามต้องมีความเรียบ ทางเข้า SBOBET เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีความความยาว 15 เมตร และด้านกว้าง 4 เมตร พื้นของสนามควรเป็น ดิน ลูกรัง เป็นต้น พื้นไม้ คอนกรีตและพื้นหญ้าไม่เหมาะที่จัดการแข่งขันหรือการเล่นของกีฬาเปตอง
อุปกรณ์ของการเล่นเปตอง

1. ลูกบลู ลักษณะของลูกจะเป็นลูกทรงกลม สิ่งที่ทำขึ้นนิยมใช้โลหะมาทำ ขนาดของลูกบลูมีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 70.5 – 80 มิลลิเมตร และมีน้ำหนังของลูกบลูกประมาณ 650 – 800 กรัม มีเครื่องหมายของผู้ผลิตอย่างชัดเจน และสามารถมองเห็นตัวเลขแสดงนำหนักและเลขของรหัสจะปรากฏอยู่บริเวณลูกบลูอย่างชัดเจน ในการเลือกซื้อนั้นลูกบลูต้องมีการยอมรับจากสหพันธ์เปตองนานานชาติเพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานของลูกบลูลูกนั้น
2. ลูกเป้า เป็นลูกมีลักษณะเป็นทรงกลมและมีความแข็งอยู่ในตัว และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 25 – 35 มิลลิเมตร และมีการทาสีที่ลูกเป้าสีนั้นต้องเป็นสีที่มองเห็นได้ชัดเจน เช่น สีแดง สีเหลือง สีส้ม เป็นต้น

หลักการทั่วไปของกีฬาเปตอง แทงบอลออนไลน์
1. กีฬาเปตองเป็นกีฬาที่มีผู้เล่น 2 ฝ่ายทำการแข่งขันกัน และสามารถแบ่งลักษณะของการเล่นได้ดังนี้

– ผู้เล่นฝ่ายล่ะ 3 คน(ประเภททีม) ในการเล่นในลักษณะนี้ผู้เล่นจะต้องมีการใช้ลูกเปตองอยู่ในมือจำนวนคนล่ะ 2 ลูก

– ผู้เล่นฝ่ายล่ะ 2 คน (ประเภทคู่) ในการเล่นในลักษณะนี้ผู้เล่นจะต้องมีการใช้ลูกเปตองอยู่ในมือจำนวนคนล่ะ 3 ลูก

– ผู้เล่นฝ่ายล่ะ 1 คน (ประเภทเดียว) ในการเล่นในลักษณะนี้ผู้เล่นจะต้องมีการใช้ลูกเปตองอยู่ในมือจำนวนคนล่ะ 3 ลูก

การแข่งขันกีฬาเปตอง ทางเข้า SBOBET

1. ก่อนทำการเริ่มการแข่งขันเปตอง ผู้ตัดสินการแข่งขันจะทำการตรวจสอบใบอนุญาตของการเข้าแข่งขันหรือผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามขอดูใบอนุญาตเพื่อเป็นการที่ไม่นำผู้เล่นคนอื่นมาเข้าทำการแข่งขันแทน ผู้เล่นควรแสดงบัตรทันทีในรายละเอียดภายในบัตรนั้นมีดังนี้

– รูปถ่ายนักกีฬา 1 นิ้วไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่น ภาพที่ชัดเจน ทางเข้า SBOBET มือถือ
– ชื่อ และประวัติของนักกีฬาคนนั้นๆ
– ลายเซ็นหรือลายมือของผู้ถือบัตร
– ตราชมรมหรือสมาคมจะประทับบริเวณรูปถ่าย

2. ลูกเป้า ห้ามผู้เล่นคนใดทำการเปลี่ยนตำแหน่งของลูกเป้าและลูกเปตองในช่วงที่อยู่ในระหว่างการแข่งขัน แต่มีข้อยกเว้นเป็นกรณีดังนี้

2.1 เมื่อมีการโยนไปโดนลูกเป้าเกิดการกระเด็นไปที่ยังบริเวณอื่น ให้เวลาการค้นหาลูกเป้านั้นในระยะเวลา 5 นาที

2.2 เมื่อมีการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่นการแตกของลูกเปตองเกิดขึ้นและในกฎของกติกาได้เขียนไว้ดังนี้ ทางเข้า SBO

– เมื่อมีการแตกครึ่งหรือเป็นชิ้นย่อยๆให้ทำการนับคะแนนจากลูกเปตองที่แตกชิ้นใหญ่ที่สุด

– ถ้าลูกเปตองในมือเหลือเล่นอยู่ ให้อนุญาตเปลี่ยนลูกเปตองทันทีแต่ลูกเปตองนั้นต้องคล้ายกับลูกที่แตกหักไป จากการวางเปลี่ยนตำแหน่งนั้นให้วางที่ลูกเปตองที่แตกชิ้นใหญ่ที่สุดแล้วให้ทำการแข่งขันไปตามปกติ

2.3 เมื่อมีการเกิดเหตุการณ์ที่ลูกเปตองไปโดนลูกเป้าแล้วเกิดการแตกของลูกเป้าควรปฏิบัติดังนี้

– เมื่อมีการแตกครึ่งหรือเป็นชิ้นย่อยๆให้ลูกเป้าที่แตกชิ้นใหญ่ที่สุดเป็นกฎเกณฑ์

– ให้อนุญาตเปลี่ยนลูกเป้าทันทีแต่ลูกเป้านั้นต้องคล้ายกับลูกที่แตกหักไป จากการวางเปลี่ยนตำแหน่งนั้นให้วางที่ลูกเป้าชิ้นที่แตกชิ้นใหญ่ที่สุดแล้วให้ทำการแข่งขันไปตามปกติ

สนใจเว็บไซต์ สโบ สามารถคลิ๊กได้ที่ http://vrsbobet.com การันตีคุณภาพที่ท่านต้องการ